Základní informace o stavební firmě Kamil Krejčí OK-STAV

Naše stavební firma má oprávnění vykonávat následující čínnosti:

- provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

- projektová činnost ve výstávbě

- inženýrská činnost ve stavebnictví

- technickou pomoc ve stavebnictví

- dozorování staveb, zpracování cenových rozpočtů a kalkulací

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 

Hlavní náplní činnosti firmy je provádění staveb v oblasti pozemního stavitelství a to především:

- zateplování budov systémy Terranova,včetně fasádních úprav

- provádění půdních vestaveb a přestaveb vnitřních bytových jednotek

- opravy a rekonstrukce stávajících objektů

- veškeré sádrokartonářské práce

- obkladačské prace

- zednické a štukaterské práce

- zámkové dlažby

- pokládka plovoucích podlah a PVC

- výstavba domů pro bydlení, občanských a průmyslových objektů formou generálního dodavatele

- demolice a odstraňování objektů

- malířské práce

Zároveň s těmito stavbami provádíme veškeré stavby související, jako přístupové komunikace, opěrné zdi, oplocení, přípojky a přeložky inženýrských sítí a zajišťujeme dodávky potřebných technologických zařízení.

V případě požadavku objednatele zajišťujeme taktéž projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost spojenou s prováděním stavby.

Realizaci veškerých činností firmy garantují pracovníci s potřebnou odbornou kvalifikací a školením včetně autorizačních oprávnění dle zákona 360/92 Sb.

Na provedená díla dáváme záruku v předem dohodnuté délce až 60 měsíců, dle použitých materiálů a technologií, veškeré záruční vztahy a povinnosti zhotovitele z nich vyplívající se řídí par. 429 a násl. ujednáním dle obchodního či občanského zákoníku.

 

 

                                                               Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem

                                                                       za firmu OK-STAV Kamil Krejčí